Какво представлява регистърът на BIK и BKR? Как това се отразява на нашата кредитоспособност?

Български BIK и Xоландският BKR са институции, които събират данни за историята на клиентските кредити. Там можете да намерите информация от банки, кредитни съюзи и кредитни компании. Той събира както положителна, така и отрицателна информация. Банките записват иск въз основа на присъдените точки.

В България кредитната история е един от факторите, които се вземат предвид при вземането на решение дали да се предостави ипотека за къща или апартамент.

Ако искате да купите къща в Холандия, не се изисква кредитна история на BKR. Нашето присъствие в BKR естествено се проверява, но ако името ни не фигурира в базата данни, това не е пречка за получаване на ипотека. Всеки, който получава редовен доход, може да кандидатства за ипотека в Холандия.

Но внимавай !!! Потребителски заем, например за закупуване на нова кола, не се предоставя на всички! Тогавакак да изградим финасово доверие?

При създаването на акаунт в Холандия е важно да имате така наречения овърдрафт. Това е лимит (в зависимост от избора) от 500-1000 евро, с който ние използваме така наречения минус по сметката. При следващото плащане (например заплата), салдото ще бъде изплатено, което ни позволява да изградим нашата история. Това е важно, защото в бъдеще ще имаме шанс да получим паричен заем, а самите банки ще ни разглеждат като надежден платец и ще искат да заемат допълнително.

 


Уговорете среща с нас за безплатна консултация, за да разберете какви са вашите възможности през 2021 г.

Безплатна консултация

Ипотечен калкулатор

Въведете някои подробности, за да проверите вашата кредитоспособност

Безплатна консултация

Застраховка на превозни средства

Моля, въведете регистрационния си номер, за да проверите приноса си