Cash loans in the Netherlands - Domek.nl

Кредити в Нидерландия

Ние сме на Ваше разположение, когато става въпрос за получаване на кредити и финансови консултации.

Какво можем да предложим?

Да се намери най-добрият заем с ниска лихва е доста трудно. Нашите квалифицирани консултанти са готови да помогнат, като Ви предоставят индивидуални съвети в зависимост от дадената ситуация.

Посоките на нашите дейности винаги се диктуват от нуждите на клиента. Каним Ви да се възползвате от подкрепата на нашите експерти и да вземете кредит при най-добри условия.

За какво са Ви необходими парите?

И кредитите за лични цели, и възобновяемите кредити могат да се използват за много цели. Но кой кредит е най-добрият в дадената ситуация? Нашите служители са готови да Ви помогнат да изберете и ще Ви информират за изискванията и риска, свързан с тези кредити.

  • Кредит за лични цели – Позволява Ви да постигнете лична цел. Може да се използва например за: закупуване на автомобил, ремонт на къщата, сватба или пътуване.
  • Възобновяем кредит – Позволява постоянен достъп до пари в сметката Ви. Перфектно решение за непредвидени разходи.

Разлики във видовете кредити

Кредит за лични цели

  • Заемате определена сума
  • Постоянна лихва и срок за погасяване
  • Фиксирана месечна такса
  • Възможност за по-ранно погасяване

Възобновяем кредит

  • Изплащане на средства до определен лимит
  • Лихва само върху изплатените средства
  • Незабавен достъп до пари в брой
  • Без разходи по закриване

Изисквания

За да кандидатствате за кредит или заем, трябва да сте пребивавали в Нидерландия минимум 3 години. (Не е нужно да се регистрирате под адрес). Хората, работещи по договори във фаза А или фаза 1-2, не могат да кандидатстват за заем в брой.

Имате въпроси относно кредитите?