Свързването с нотариус сред моите задълженията ли е?

Не, ние се грижим за това от Ваше име. Винаги си сътрудничим с едни и същи нотариуси. В нотариалната кантора винаги ще присъства заклет преводач, който ще преведе всичко, и представител на Domek.nl.