На какъв принцип функционира намаляването на данъка в съответствие с лихвата по ипотечен кредит?

Ипотечният кредит е заем, който ще разпределите за плащане за къщата или апартамента, който купувате. Можете да приспаднете лихвата, която трябва да платите по ипотечния си кредит от данъка върху дохода. Всяка година ще получавате отстъпка в определена сума от данъчната служба. Това не става автоматично. Ние ще попълним необходимите формуляри от Ваше име, така че данъчната служба всеки месец да превежда сумата за данъчното облекчение във Вашата сметка. Ако станете собственик на имот, Вие сте длъжни да подавате данъчна декларация всяка година. Можете да получавате парите месечно или годишно. В случай на месечни отстъпки, важно е да съобщавате непрекъснато за всички значителни промени на Вашия финансов консултант, за да избегнете доплащане при данъчната служба! Какво представлява важна промяна? Свържете се с нас!