Какъв е фиксираният лихвен период при ипотечен кредит?

Освен че избирате подходящата форма на ипотека, Вие избирате и периода на фиксирана лихва. Това е много важно, тъй като лихвата е съществен компонент на месечните вноски. Най-добрият избор в този случай зависи от Вашите индивидуални нужди и обстоятелства. Има различни възможности. Лихвеният процент може да бъде коригиран към текущите промени на лихвените проценти или може да бъде фиксиран за определен период. Периодите с фиксирана лихва се колебаят от една година до 30 години. Колкото по-дълъг е фиксираният лихвен период, толкова по-голяма сигурност имате по отношение на месечните си вноски. След изтичането на периода с фиксирана лихва може да бъде избран нов лихвен период и неговата форма. Много хора в Нидерландия предпочитат 10-годишен период.

Уговорете час за безплатна консултация.