Какво е аренда на земя?

Понякога къщата, която притежавате, не е построена на собствена земя, а на наета земя. Ако има споменаване на договор за наем, тогава собственикът на имота трябва да плаща месечна сума на собственика на земята, така наречената земя под наем. Сумата, която трябва да бъде платена, се определя за определен период от време и може да бъде променена на по-късна дата. Понякога този период е много кратък: от три до пет години. Ако има споменаване на договор за наем, продавачът на недвижимия имот трябва да информира купувача за този факт. Купувачът трябва да отчита тези допълнителни годишни разходи, които могат да се увеличат за няколко години. Важно е да се обърне внимание кой е собственикът на земята. Дали е частен собственик, който може да увеличи размера на наема до законния максимум, или това е общината. Община Амстердам, Утрехт и други, никога няма да продадат земя на частни собственици, защото това е най-скъпата и най-ценната земя в Нидерландия. Наемът на земя в Нидерландия обикновено е вечен и възлиза на 30 евро на месец.