Какво е невъзстановим ипотечен кредит?

При тази форма на кредитиране на покупка на недвижими имоти се плащат само лихви по заема. Самият заем не се изплаща и тук няма място за спестяване, което да го изплати. Дългът е един и същ за цялото време, освен ако не е доброволно изплатен. Възстановяването е възможно до определена сума (обикновено до 10% от заетата сума) годишно, без финансова санкция.

Уговорете час за безплатна консултация.