Какво е спестовна ипотека?

При тази форма ипотечният кредит не се изплаща през целия му срок. Част от месечната вноска се превежда в специална спестовна сметка. След 30 години сумата, събрана по тази сметка, позволява изплащане на целия дълг. Лихвеният процент по спестовната сметка е същият като лихвения процент по кредита.