Какво е ипотека с анюитетни вноски?

Характерната особеност на тази форма на ипотека е фиксирана месечна вноска през цялата ѝ продължителност. Тази вноска се състои от частта, която изплаща заема и лихвите. В първите години от неговата продължителност, лихвата е много по-висока от частта, която изплаща заема, но с течение на времето тези пропорции се променят. Данъчната облага е голяма в момента на подписване на ипотеката и намалява с времето.

Уговорете час за безплатна консултация.