Какво представлява докладът за оценка?

За да се получи ипотечен кредит, обикновено се изисква оценка на къща или апартамент от брокер. Банката често изисква доклад за оценка на къща/апартамент. В процеса на оценяване се оценяват недвижимия имот и квартала, в който се намира. Стойността на къща/апартамент се базира на две различни суми за даден недвижим имот, които са дадени в доклада за оценка. Първият от тях е ликвидационната стойност: това е стойността при принудителната продажба. Второто е продажната стойност. Това е стойността, която трябва да се достигне при (нормална) продажба на имота. Въз основа на различни критерии, описани в доклада, оценителят определя стойността на недвижимия имот. Ако вече имате планове за обновяване на етап закупуване, важно е да уточните това. След това, сумата на оценката се увеличава, което повишава стойността на Вашия недвижим имот и намалява приноса на собствен капитал. По този начин разходите намаляват. Това е възможно и след покупката.