Каква е стойността по WOZ?

Това е стойността на недвижимите имоти, определена от Закона за оценка на недвижимите имоти (WOZ). Стойността по WOZ се определя от общината. Според WOZ съществуват три форми на данък за собствениците на недвижими имоти:

– данък общ доход
– данък върху недвижимите имоти (OZB)
– данък вода

Казано по-просто, това е средната продажна цена в дадения регион през предходната година, но без да се отчитат промените, направени вътре в недвижимия имот (нова кухня, баня, която повишава стойността на недвижимите имоти, не се отчитат). Тази стойност обикновено е много по-ниска от действителната стойност на недвижимите имоти.

Ако искате да продадете и вярвате, че стойността по WOZ е по-висока, ние ще Ви изпратим безплатно експерт-оценител и ще подадем иск до общината.