Ще получа ли съдействие по въпроси като застраховка, газ, електричество и вода?

Да Ние си сътрудничим с доставчика на енергия и газ: Polisa Energy. Съвременните решения, свързани с оптимизиране на разходите за енергия и газ, са най-силните страни на Polisa Energy. Благодарение на своите опитни служители, стана възможно да се комбинира високо ниво на обслужване с разумна цена и всичко това в набългарскиезик. Ако имате застраховка някъде другаде или договор с друг доставчик на енергия – ние ще Ви помогнем да се прехвърлите от други застрахователи и ще се погрижим за всичко от Ваше име.

Посетете: Polisa Energy