Kas yra vertinimo ataskaita?

Hipotekos paskolos gavimui dažniausiai reikalingas brokerio namo ar buto vertinimas. Bankas dažnai reikalauja namo/buto vertinimo ataskaitos. Vertinimo proceso metu įvertinami nekilnojamas turtas ir jo aplinkinė vietovė. Namo/buto vertė esamam nekilnojamam turtui išreiškiama dvejomis skirtingomis sumomis, nurodytomis vertinimo ataskaitoje. Pirmoji jų – likvidacinė vertė: tai priverstinio pardavimo vertė. Antroji – pardavimo vertė. Tai vertė, kurią nekilnojamas turtas turėtų pasiekti (paprastame) pardavime. Vertintojas nustato nekilnojamo turto vertę, remdamasis įvairiais kriterijais, apibūdintais ataskaitoje. Jeigu įsigijimo tarpsnyje jau turite remonto planų, svarbu tai nurodyti. Šiuo atveju, vertinimo suma padidės, ir tai padidins Jūsų nekilnojamo turto vertę ir sumažins įnašą Jūsų nuosavu kapitalu. Tai reiškia, kad sumažės įkainiai. Tai yra įmanoma ir po įsigijimo.

Make an appointment for a free consultation