Co to jest hipoteka oszczędnościowa?

Przy takiej formie kredyt hipoteczny nie jest spłacany w trakcie jego trwania. Część miesięcznej raty zostaje przelana na specjalne konto oszczędnościowe. Zebrana tam kwota pozwala po 30 latach na spłatę całego zadłużenia. Stopa procentowa na koncie oszczędnościowym jest taka sama jak stopa procentowa kredytu.