Czy należy zawrzeć niemałżeńską umowę majątkową chcąc wspólnie kupić dom, a nie będąc w związku małżeńskim?

Nie, nie trzeba zawierać umowy ani być w związku małżeńskim. Może to mieć jednak korzyści w stosunku dziedziczenia lub nagłej śmierci jednego z kredytobiorców. Kredyt można wziąć z członkami rodziny ( mama, siostra, brat), ale również np. z kolegą z pracy. Ważne jest jednak aby uregulować i omówić wszystkie możliwe scenariusze, które mogą zdarzyć się w przyszłości. Jeżeli masz dzieci z poprzedniego związku w Polsce – zapytaj doradcy o uregulowanie dziedziczenia.