Какво е ипотечен кредит с линейна вноска?

Това е тип ипотечен кредит, където вноската включва еднаква част главница и лихва през целия му срок. Поради намаляващия дълг дължимите лихви, а оттам и месечните лихви, също намаляват. Тази ипотека не е популярна, тъй като банките предлагат други форми на кредитиране на покупка на недвижими имоти, по-удобни за кредитополучателите.

Уговорете час за безплатна консултация.