Периодична проверка на ипотеката ви | Domek.nl

периодичен одит на кредитите

Услуга за периодичен одит на кредитите

Какво включва той?

Веднъж на 2 години каним нашите клиенти в централния офис на Domek.nl за последващ разговор относно техните ипотечни кредити. По време на този разговор нашият ипотечен консултант прави преглед на следната информация:

 • Промяна на положението Ви относно трудовата заетост
 • Промяна на размера на доходите Ви
 • Промяна на Семейното Ви положение
 • Актуален ли е лихвеният процент по кредита
 • Възможно ли е да се намалят допълнително разходите по кредита

Какво ще получа?

 1. Ако настъпят някакви промени във връзка с изброените по-горе проблеми, след това проверяваме дали ипотечният кредит и застраховката, които имате, все още са подходящи за Вас в съответствие с текущото Ви лично положение. Проверяваме също дали е възможно да се намалят месечните Ви разходи. Може да бъде възможно тези разходи да бъдат намалени благодарение на посредничеството с банката по отношение на размера на лихвата или чрез промяна на Вашата застрахователна полица.
 2. Когато периодът, за който е предоставен фиксиран лихвен процент, наближава своя край, ние сравняваме офертите за лихвени проценти, предложени от различни банки, и избираме този, който ще бъде най-добрият за Вас.
 3. По време на последващия разговор обръщаме внимание и на бъдещите доходи от Вашия пенсионен фонд. Ние предоставяме съвети по този въпрос относно потенциалните пенсионни спестявания и свързаните с тях данъчни облекчения. (Прочетете повече за пенсиите)
 4. Ако имате така нареченото „starterslening“, ние помагаме при преизчисления и евентуално с прехвърлянето на този кредит.
 5. Ако сте се разделили с партньор/ка и някой от Вас желае да остане и да пребивава в съвместно закупена къща/апартамент или и двамата партньори желаят да продадат съвместния си имот, Domek.nl помага и в тези ситуации. Ние се грижим да направим необходимите промени в ипотечния кредит и ако е необходимо, можем да се справим с продажбата на този недвижим имот. (Прочетете повече за разводите)

Какво ще спечеля?

Всяка година ние подаваме окончателни и временни данъчни декларации (данъци върху дохода) за Вас и Вашия партньор (т.нар. „IB-aangifte“). Ако нямате абонамент за APK, разходите, свързани с подаването на тези данъчни формуляри, са 50 евро годишно на човек за окончателна декларация и 40 евро на човек за временна декларация!

Благодарение на абонамента за APK, но при условие, че ще ни уведомите навреме за промените в доходите, които получавате, ние гарантираме, че никога няма да плащате допълнителни данъци поради причината, че текущият Ви доход не е взет под внимание.

Освен това, ние предлагаме следните услуги:

 1. Заявление за получаване на надбавка за здравно осигуряване („Zorgtoeslag“), надбавка за отглеждане на деца („Kinderopvang toeslag“), надбавка за деца („Kindgebonden budget“). Без абонамент за APK, всяко заявление струва 40 евро.
 2. Актуализиране на информацията (относно надбавките и т.н.) за целите на данъчните органи. (Без абонамент за APK, се събира такса за всяка актуализация в размер от 20 до 40 евро.)
 3. Заявление за обезщетение за безработица („WW uitkering“). (Без абонамент за APK се таксува такса от 80 евро за всяко заявление.)

Имате въпроси относно периодичния одит на кредитите?