Kas yra WOZ vertė?

Tai – nekilnojamo turto vertė, nustatoma pagal Nekilnojamo turto vertinimo įstatymą (WOZ). WOZ vertė nustatoma savivaldybės. Dėl WOZ taikomi trys mokesčiai nekilnojamo turto savininkams:

– pajamų mokestis;
– nekilnojamo turto mokestis (OZB);
– vandens mokestis.
Paprasčiau, tai – vidutinė praeitų metų pardavimo kaina duotame regione, bet neatsižvelgus į pakeitimus, atliktus nekilnojamo turto viduje (neatsižvelgiama į naują virtuvę, vonią, kurios pakelia nekilnojamo turto vertę). Ši vertė dažniausiai daug žemesnė, nei nekilnojamo turto tikroji vertė.

Jeigu norite parduoti, ir manote, kad WOZ vertė yra aukštesnė, mes iškviesime ekspertą vertintoją apsilankyti pas Jus nemokamai ir pateiksime pareiškimą savivaldybei.

Make an appointment for a free consultation