Czym jest wartość WOZ?

Jest to wartość nieruchomości, która jest ustalona przez Prawo Wyceny Nieruchomości (WOZ). Wartość WOZ jest ustalana przez gminę. WOZ ma dla właścicieli mieszkania konsekwencje w postaci trzech podatków:

– podatek dochodowy
– podatek od nieruchomości (OZB)
– podatek za wodę
W prostym tłumaczeniu, jest to średnia sprzedażowa na danym rejonie w ubiegłym roku, ale bez uwzględnienia zmian, których dokonano w środku (nowa kuchnia, łazienka, które podnoszą wartość nieruchomości, nie są uwzględniane). Wartość ta zazwyczaj jest dużo niższą niż faktyczna wartość nieruchomości.

Jeżeli chcesz sprzedać i uważasz, że wartość WOZ jest wyższa wyślemy darmowego taksatora i złożymy reklamację do gminy.