Свържете се с нас

Как можем да ви помогнем?

Оставете вашите данни и въпрос по-долу и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.

Ипотечен кредит със становище за перспективи за работа

Вие сте на временна трудова заетост и искате да си купите къща? Проверете дали сега отговаряте на условията за получаване на становище за перспективи за работа!

Пример

В Нидерландия все повече и повече хора работят при гъвкави условия. Четирима от десет работници в Нидерландия нямат стабилен договор. Без такъв договор получаването на ипотечен кредит е трудно. Благодарение на становището за перспективите за работа, Вие също ще бъдете една крачка по-близо до притежаването на собствена къща.

Становище за перспективи за работа в 4 стъпки

  • Онлайн въпросник, персонален тест и създаване на профил
  • Ако всичко е ясно, попълнете Вашето заявление (максимум 10 минути)
  • Разговор с приятелски настроен човек относно Вашите мотивации, оценка и препоръки
  • Оценка на цялата документация

Перспективата за работа е отправна точка

Становището за перспективите за работа се базира на Вашите възможности на пазара на труда. Въз основа на специален анализ и личен разговор, ние оценяваме дали имате достатъчно перспективи за заетост в близко бъдеще. С други думи, каква е вероятността все още да работите и да можете да изплащате ипотечен кредит. Ако шансовете са добри, ще Ви бъде издадено становище за перспективите за работа.

Времето за разглеждане на заявлението е от 3 до 4 седмици. Следователно цялата необходима информация трябва да бъде предоставена навреме и да бъде пълна!

ПОПЪЛНЕТЕ ВАШЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ СЕГА

Всичко за перспективите за работа

Read about everything you need to know thoroughly (click to expand)

Служителите с гъвкав трудов договор често нямат възможност да вземат ипотечен кредит. Банките се страхуват да предоставят кредит, защото се нуждаят от сигурност, която договорът за неопределено време предоставя. Агенциите за наемане на работа са убедени, че разглеждането на перспективите за заетост на работника, когато става въпрос за отпускане на ипотечен кредит, е също толкова важно. Тъй като пазарът на труда става все по-гъвкав, е важно да се оцени човек от гледна точка на неговите възможности на пазара на труда, неговата мобилност и гъвкавост. Въз основа на това е възможно да се предвиди дали един кандидат ще може да издържа и да изпълнява ипотечните си задължения в бъдеще.

За служители с гъвкав трудов договор, становището за перспективите за работа повишава шанса те да получат ипотечен кредит. Със становище за перспективи за работа, можете също да се обърнете към всички ипотечни консултанти в Нидерландия. Агенциите за наемане на работа си сътрудничат интензивно с Domek.nl, компания, специализирана в получаване на ипотечни заеми забългарив Нидерландия. Domek.nl има директни представители, между другото, в ABN AMRO, Aegon, Florius, ING, Obvion, SNS.

В случай на становище от работодателя и декларация от работодателя за намерение за продължаване на заетостта, се оценява настоящ или бъдещ трудов договор: служителят има или скоро ще има договор за неопределено време и благодарение на това ще може да изпълни своите ипотечни задължения. В случай на становище за перспективите за работа, освен договора, се оценява образованието, професионалният опит, уменията, позицията и ситуацията на пазара на труда с цел да се определи дали даденото лице ще може да поддържа жизнения си стандарт и да се издържа в бъдеще.

Не. Когато вече получите становище за перспективите за работа и в крайна сметка решите да вземете ипотечен кредит, пак ще получите формуляр за становище на работодателя от ипотечния кредитор. Той ще трябва да бъде попълнен и подписан от работодателя.

  • Трябва да сте работили най-малко 52 последователни седмици
  • Сериозно търсите къща или апартамент.
  • Можете да представите две референции.
  • При поискване, можете да представите своите дипломи.

Това е възможно, ако заявителят представи доходите си от последните три години и докаже, че доходът през последната година не е по-нисък от средния доход от трите години. Информацията се проверява само в миналото; перспективите и възможностите на пазара на труда не се отчитат изобщо или само в минимална степен. Благодарение на становището за перспективите за работа, искаме да променим това.

Да, NHG е приложим за ипотечните кредити, отпуснати въз основа на становище за перспективите за работа. Ако вече не можете да изплащате ипотеката си от NHG поради непредвидени обстоятелства като развод, безработица, намален доход, неработоспособност или смърт на партньора си, можете да се обърнете към Националния фонд за гарантиране на ипотечни кредити (Nationale Hypotheek Garantie – NHG) за съдействие.

Становището е валидно 6 месеца от датата на издаването му (условието за използването му е служителят да е нает от Агенция за трудова заетост към дадения момент).