Hypotheek aanvragen met de perspectiefverklaring

Ben jij flexwerker en wil je een eigen huis kopen? Kijk dan nu of jij in aanmerking komt voor een perspectiefverklaring!

Voorbeeld

In Nederland werken steeds meer mensen op flexibele basis. Vier van de tien werkenden in Nederland hebben geen vast contract. En toch kom je zonder vast contract maar moeilijk in aanmerking voor een hypotheek. Met een perspectiefverklaring komt een eigen woning ook voor jou een stap dichterbij.

Een perspectiefverklaring in 4 stappen

 • Een online vragenlijst, persoonlijkheidstest en het compleet maken van je profiel
 • Is alles compleet? Start dan de aanvraag (max. 10min)
 • Een gesprek met je contactpersoon over jouw motivatie, beoordelingen en referenties
 • Een beoordeling van jouw totale dossier

Jouw perspectief is het uitgangspunt

De perspectiefverklaring gaat uit van jouw kansen op de arbeidsmarkt. Met een speciale scan en een persoonlijk gesprek kijken we of jij de komende jaren voldoende uitzicht hebt op werk. Dus of de kans groot is dat jij aan het werk blijft en jouw hypotheek kunt blijven betalen. Zijn die kansen goed? Dan geven we jou een perspectiefverklaring.

Doorlooptijd is circa 3 tot 4 weken. Lever dus alle gevraagde informatie tijdig en compleet aan!

Start nu de aanvraag

Alles over perspectiefverklaring

Lees alle informatie (klik om uit te breiden)

Medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst komen vaak niet in aanmerking voor een hypothecaire lening. Banken zijn huiverig om hen een hypotheek te geven omdat zij uitgaan van de zekerheid die een vast contract biedt. OTTO Work Force heeft de overtuiging dat het voor het verstrekken van een hypothecaire lening ook van belang is om naar het perspectief van een medewerker te kijken. In een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt is het belangrijk om iemand te beoordelen op zijn kansen op de arbeidsmarkt, zijn mobiliteit en flexibiliteit. Daaruit kun je immers opmaken of iemand in de toekomst in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en zijn hypothecaire verplichtingen kan nakomen.

Het verkrijgen van een hypotheek wordt door de perspectiefverklaring toegankelijker voor medewerkers met een flexibele arbeidsovereenkomst. Met de perspectiefverklaring van OTTO Work Force kun je je wenden tot alle hypotheekadviseurs in Nederland. OTTO Work Force heeft een intensieve samenwerking met het intermediar Domek.nl, gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken voor Poolse mensen in Nederland. Domek.nl heeft rechtstreekse aanstellingen bij onder andere ABN AMRO, Aegon, Florius, ING, Obvion, SNS.

Bij de werkgeversverklaring en intentieverklaring wordt er gekeken naar iemands huidige of toekomstige contract: de medewerker heeft nu of binnenkort een vast contract en is daarmee in staat zijn hypothecaire verplichtingen na te komen. Bij de perspectiefverklaring van OTTO Work Force wordt er naast het contract gekeken naar de opleiding, de werkervaring, de competenties, de functie en de arbeidsmarktsituatie om na te gaan of iemand ook in de toekomst in eigen welvaart en welzijn kan voorzien.

Nee. Nadat de perspectiefverklaring is afgegeven en de medewerker wil definitief een hypotheek aangaan, dan ontvang je van de hypotheekverstrekker ook nog een werkgeversverklaring. Deze zal OTTO Work Force moeten invullen en ondertekenen.

 • je bent op dit moment tenminste 52 aaneengesloten weken werkzaam via OTTO Work Force
 • je bent serieus op zoek naar een huis
 • je moet twee referenties overleggen
 • je werkervaringen en opleidingen staan volledig in Mijn OTTO Work Force (werkervaring is per maand gespecificeerd en zonder hiaten)
 • je hebt een actueel cv geüpload in Mijn OTTO Work Force
 • je kunt je diploma’s overleggen als daarom gevraagd wordt
 • je moet bereid zijn om een persoonlijkheidstest te doen.

Dat kan als uit de aanvrager zijn inkomen van de laatste drie jaar overlegt en als daaruit blijkt dat het inkomen van het laatste jaar niet lager is dan het gemiddelde inkomen over drie jaar. Er wordt alleen maar teruggekeken; perspectief en kansen op de arbeidsmarkt worden niet of nauwelijks meegewogen. De perspectiefverklaring wil dat veranderen.

Ja, de NHG is van toepassing op hypotheken die met een perspectiefverklaring worden verstrekt. Als je een hypotheek met NHG niet meer kunt betalen door onvoorziene omstandigheden zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van je partner, kun je een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Deze is 6 maanden na uitgifte geldig (voorwaarde voor gebruik is dat de medewerker op dat moment in dienst is van OTTO Work Force).