Каква е националната гаранция за ипотечен кредит (NHG)?

В повечето случаи съветваме нашите клиенти да вземат ипотечен кредит с национална ипотечна гаранция. Националната ипотечна гаранция (NHG) е гаранция, която можете да получите, когато кандидатствате за кредит за покупка или ремонт на Вашия дом.

Когато вземате ипотечен кредит, създавате договор за погасяване на кредита с банката/кредитора. В личния Ви живот обаче може да има ситуации, които да окажат временно или пълно влияние върху по-нататъшното погасяване на ипотечния кредит.

Механизъм за длъжници

Благодарение на NHG можете след това да бъдете класифицирани като длъжник, което ще Ви помогне да оцелеете в тежко финансово положение и ще Ви позволи да продължите да живеете в дома си. Ако финансовите Ви проблеми не изглеждат временни, може да бъдете принудени да продадете дома си. Приходите от имота може да бъдат по-ниски от сумата, която все още трябва да платите. Тогава възниква така нареченият остатъчен дълг.

Гаранционният фонд изплаща останалата част от дълга на кредитора. Ако не сте виновни за принудителната продажба, например, ако доходите Ви намалеят, останете безработни или изпаднете във форма на инвалидност или някой от доходите Ви вече не се вземат предвид, напр. поради развод, Гаранционният фонд може да реши, че не му дължите пари. Но условието е, че сте направили всичко по силите си, за да намалите дълга си.

Това означава например, че ако изпаднете в просрочие, трябва незабавно да се свържете с банката, за да видите какви са възможностите за решаване на проблема.

Друго средство за длъжниците е под формата на допълнителен депозит за кредитори в случай, че ипотечен заем с Националната ипотечна гаранция е просрочен поради загуба на работа, физическа неработоспособност, развод или смърт на партньор. С помощта на механизма за длъжниците можете да регулирате месечната си вноска до такава, която сте в състояние да платите на кредитора си, въз основа на доходите си. Останалата сума, която не можете да платите, се таксува като допълнителна сума от Вашия кредит. Благодарение на това имате повече време да решите проблема с плащането, което изключва потенциалната продажба на Вашия дом, за да можете да продължите да живеете в него.

Уговорете час за безплатна консултация.