Co to jest narodowa gwarancja hipoteczna (NHG)?

W większości przypadków, doradzamy naszym klientom zawarcie kredytu hipotecznego z Narodową Gwarancją Hipoteczną. Narodowa Gwarancja Hipoteczna (NHG) jest gwarancją, którą możesz uzyskać starając się o kredyt na zakup lub przebudowę mieszkania

Przy zawarciu kredytu hipotecznego stwarzasz z bankiem/kredytodawcą umowę dotyczącą spłacania kredytu. Mogą zaistnieć jednak sytuację w Twoim życiu osobistym, które będą miały tymczasowy lub całkowity wpływ na dalsze spłacanie kredytu hipotecznego.

Ułatwienie dla dłużników

Dzięki NHG możesz wtedy zostać sklasyfikowany jako dłużnik co pomoże Ci w przetrwaniu ciężkiej sytuacji finansowej oraz pozwoli dalej mieszkać w swoim mieszkaniu. Jeżeli Twoje problemy finansowe nie wyglądają jednak na tymczasowe, możesz być zmuszony sprzedać swój dom. Wpływy z nieruchomości mogą być niższe niż suma jaką jeszcze musisz spłacić. Wtedy powstaje tak zwany dług pozostałości.

Fundusz Gwarancyjny wypłaca pozostałą część zadłużenia dla kredytodawcy. Jeśli nie jesteś winny wymuszonej sprzedaży, na przykład, jeśli Twój dochód spadnie, dosięgnie Cię bezrobocie czy niepełnosprawność lub jeden z dochodów nie będzie już brany pod uwagę np. z powodu rozwodu, Fundusz Gwarancyjny może zadecydować, że nie jesteś winny mu żadnych pieniędzy. Warunkiem jest jednak to, że zrobiłeś co w Twojej mocy by zminimalizować dług.

Oznacza to na przykład, że jeśli masz zaległości, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem aby zobaczyć, jakie są możliwości rozwiązania problemu.

Ułatwienie dla dłużników jest ułatwieniem w formie dodatkowej kaucji dla kredytodawców w przypadku kiedy kredyt hipoteczny z Narodową Gwarancją Hipoteczną jest zalegały z powodu utraty pracy, niesprawności fizycznej, rozwodu lub śmierci partnera/partnerki. Z pomocą ułatwienia dla dłużników możesz ustalić z Twoim kredytodawcą, na podstawie Twoich zarobków, Twoją miesięczną ratę jaką jesteś w stanie płacić. Pozostała suma jaką nie jesteś w stanie płacić zostaje naliczana jako dodatkowa suma Twojej pożyczki. Dzięki temu masz więcej czasu na rozwiązanie problemu płatności co wyklucza ewentualną sprzedaż mieszkania i możesz dalej zamieszkiwać swój dom.